Otwarci na świat, otwarci na inność

Kraków Plac Wolnica

15 jednostronnych plansz 150x100cm

Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży „Strim”
Wystawa „Otwarci na świat, otwarci na inność”, zrealizowana została w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży przy współudziale zagranicznych i polskich wolontariuszy. Prezentowane są na niej zdjęcia z najciekawszych projektów wolontariatu europejskiego EVS, koordynowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM. Pierwsza część wystawy zawiera zdjęcia zagranicznych wolontariuszy goszczonych w okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r. w Krakowie. W części drugiej umieszczone są zdjęcia polskich wolontariuszy, którzy realizowali swoje projekty za granicą m.in w Bułgarii, Niemczech, Gruzji, Irlandii, Hiszpanii oraz we Włoszech.
Celem wystawy jest promocja wolontariatu europejskiego EVS. Chcemy uświadomić wszystkim młodym ludziom możliwość wyjechania do innego kraju na dłużej, żeby dać sobie szansę na poznanie innych kultur, religii i zwyczajów, „poszerzenie horyzontów”, przełamanie stereotypów i uprzedzeń oraz rozwój swoich kompetencji interpersonalnych i językowych. Dla młodzieży z mniejszymi szansami, EVS daje możliwość wyjazdu (często pierwszego) za granicę, uzyskania dodatkowego wsparcia i zdobycia doświadczenia.

Nie musisz zawracać sobie głowy poszukiwaniem grafika. Zapewniamy kompleksowe podejście.

W jakości fotograficznej, odporne na warunki atmosferyczne i mechaniczne, naklejone na wytrzymałe podłoże aluminiowo-kompozytowe.

Systemy wystawiennicze są lekkie, można ustawiać je w dowolny sposób, regulując wielkość i wysokość, montując plansze jedno lub dwustronnie.

Konstrukcję wystaw można wykorzystywać wielokrotnie dostosowując do aktualnych potrzeb. Nasze wystawy mogą być wzbogacone w oświetlenia LED.